• Redactie

Actie bij de Gerrrit Krol brug

Maandagochtend 07 december 2020 houdt het Gerrit Krolbrug Comité een

publieksvriendelijke actie bij de Gerrit Krolbrug voor een lage en brede Gerrit Krolbrug en niet

voor een hoge en smalle Gerrit Krolbrug zoals het Ministerie voorstelt. Aanvang om 7.30 uur tot 9.00 uur.


Alle wijkbewoners die het met deze stelling eens zijn, zijn welkom!!


Gerrit Krolbrug Comité,

Loek Veldt

WOK