top of page
  • Foto van schrijverRedactie

De stemming in de wijk

Maar liefst 15 stembureaus waren op maandag 15 maart al open. In onze wijk kon gestemd worden in Baptistengemeente “De Cirkel” aan de Korreweg. Zoals overal was ook hier een beveiliger toegevoegd aan het viertal stembureauleden. Deze was speciaal belast met de handhaving van de coronamaatregelen. Zoals overal verplicht handen desinfecteren, grote looproutes, spatschermen en alles werd regelmatig gereinigd. Bij de Cirkel stond een professionele beveiliger, bij andere bureaus veelal MBO-ers met een beveiligingsopleiding. De stembureauleden droegen plastic handschoentjes bij het afgeven van de stembiljetten. Goed georganiseerd door de gemeente.

Het was niet heel druk op de maandag. Aan het eind van de dag hadden zo’n 210 mensen hun stem uitgebracht, vooral ouderen. Deze werden naar Martiniplaza gebracht om daar woensdag geteld te worden. Op dinsdag was het iets drukker, toen brachten 315 mensen hun stem uit.


Door de corona-maatregelen kregen de stembureauleden geen lunch van de gemeente. Wel een ruime vergoeding van 170 euro per dag. Voor degenen die drie dagen een bureau bemannen een mooi bedrag.

Op woensdag waren er zes stembureaus open in de wijk. Dit keer niet het Hamrikheem, om de ouderen te ontzien. Bij het Karrepad was een grote tent gebouwd. Hier, en ook in het Floreshuis waren twee stembureaus.

Om 16.00 was de opkomst heel redelijk. Er was over de hele dag genoeg aanloop. Men had het idee dat mensen meer thuiswerkten en daardoor meer over de hele dag verspreid gingen stemmen in plaats van vlak voor of na het werk. Ook stemde men daardoor meer in het eigen stembureau

.

Vanaf 21.00 worden de stemmen geteld. Dit keer alleen op partijniveau. Vanaf morgen staat een hele ploeg tellers klaar in Martiniplaza om daar de voorkeurstemmen te registreren.


Aantal uitgebrachte stemmen per stembureau:


Karrepad 1: 774

Karrepad 2: 813

St. Franciscus: 1188

Cirkel: 1277

Kapteynlaan: 897

Floresplein 1: 1106

Floresplein 2: 1011

Hanze: 880


Later volgt de uitslag per stembureau.


Comments


bottom of page