top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Een lage Gerrit Krolbrug: comité gaat voor de laatste kans

Het Gerrit Krolbrug Comité (GKC) en de duizenden stad-Groningers en Ommelanders die het vertegenwoordigt, kregen woensdag 13 oktober 2021 een bittere pil te slikken: de gemeenteraad van Groningen ging akkoord met een nieuwe Gerrit Krolbrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Met die hoogte wordt de brug een onnodige hobbel voor de duizenden fietsers, wandelaars en rolstoelers die dagelijks van de verbinding over het Van Starkenborghkanaal gebruik maken, zo heeft het comité jarenlang betoogd. Het GKC leek lang gehoor te vinden voor zijn pleidooi voor een voor alle verkeer toegankelijke brug met een maximum doorvaarthoogte van 3 meter. De Tweede Kamer en de Groningse gemeenteraad schaarden zich eerder in motie achter het pleidooi voor een ‘lage’ brug. En niet minder dan 5500 Stadjers steunden in slechts enkele dagen tijd het GKC-standpunt met een handtekening.

Uiteindelijke beloonde de gemeenteraad de inzet voor een voor alle verkeer veilige, comfortabele en toegankelijke brug niet. De coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 steunden het collegestandpunt dat de nieuwe verbinding toch ‘hoog’ moet worden. Dat was ook precies waar Rijkswaterstaat op hoopte. Dat meent vanaf het begin dat de brug hoog moet worden om het Van Starkenborghkanaal tot de ‘snelvaarweg’ te maken waar schepen zo min mogelijk te maken hebben met bruggen die open moeten. Ook al dient een brug op 4,5 meter doorvaarthoogte volgens het GKC enkel het belang van de recreatievaart. Voor vrijwel alle beroepsvaart zal deze brug ook geopend moeten worden. Het comité gaf na het raadsbesluit een boze verklaring uit. Daarin hekelt het de ‘oude bestuurscultuur’ in de stadspolitiek. "Daarin worden beslissingen uiteindelijk niet genomen op basis van argumenten, maar zijn ze het resultaat van een zich bijna automatisch ontrollend politiek proces. In zo’n proces is bepalend wat er aan het begin in wordt gestopt: dat komt er aan het eind uit”, aldus het GKC.

Een eerste verkenning of er via de weg van de politiek alsnog een ‘lage’ brug is af te dwingen, bijvoorbeeld door een uitspraak van de Tweede Kamer, stemt niet optimistisch. GKC-voorzitter Chris van Malkenhorst: ,,De minister die moet beslissen over het ontwerp van de brug, heeft drie adviseurs: Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie Groningen. Die hebben nu allemaal dezelfde mening. Daar gaat niemand in de politiek tussen zitten.” Toch gaat er nog een brief naar de Tweede Kamer waarin het comité zijn beklag doet over de onredelijke belangenafweging die is gemaakt en wijst op de relatief hoge kosten voor het ontwerp van de brug die er nu komt.

De strijd is wat het GKC daarmee nog niet ten einde. Het ziet nog kansen als het ontwerp van de nieuwe brug en de directe omgeving wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan dat juridisch kan worden aangevochten. Het comité overweegt dat plan voor te leggen aan de rechter. Mogelijk dat die net als het GKC vindt dat het brugontwerp onnodig hoog, duur en te belastend voor de omgeving wordt. Zoals het er nu voor staat krijgen de bewoners van de huidige en nieuwe appartementen op de hoek Korreweg/Antillenstraat uitzicht op het hoge talud dat voor de nieuwe brug nodig is.


Het Gerrit Krolbrug comité bestaande uit Bewonersorganisatie Hunze en van Starkenborgh, Bewonersorganisatie Beijum en het WOK Wijkorganisatie Korrewegwijk en nog 15 andere belangenorganisaties waaronder de Fietsersbond en Toegankelijk Groningen.

Comments


bottom of page