top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Gerrit Krolbrug comité fel tegen plannen nieuwe brugBHS is de Bewonersorganisatie De Hunze en van Starkenborgh BOB is de Bewoners Organisatie Beijum WOK is het Wijkoverleg Korrewegwijk

Zij vormen samen het Gerrit Krolbrug comité.


Aan: Alle beslissers en stakeholders Project Vervanging Gerrit Krolbrug Onderwerp: Besluitvorming definitieve vervanging GKB in cruciale fase. Beste beslissers en stakeholders, De noodzakelijke vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen speelt al jaren. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het lang doen voorkomen alsof de huidige brug die nu op 2,33 meter hoogte ligt beslist vervangen moet worden door een brug van 4,5 meter of zelfs 5,7 meter. Alle voorwerk was daarop gericht. Het mede door 18 bewoners- en belangenorganisaties ondersteunde Gerrit Krolbrug comité is daartegen in het geweer gekomen met een pleidooi voor een brug van hooguit 3 meter hoog. De nadelen van een hogere brug op deze binnenstedelijke locatie spreken voor zich:

• 16.000 fietsers, duizenden voetgangers en auto's per dag worden geconfronteerd met een hoge helling, veel gevaarlijker dan de huidige brug en voor nogal wat weggebruikers een niet of nauwelijks te nemen barrière op een belangrijke route waar geen goed alternatief voor is,

• de stedenbouwkundige inpassing heeft voor omwonenden vergaande consequenties en betekent een forse verslechtering van aan- en afrijroutes. De argumenten van RWS voor een hoge brug blijken flinterdun:

• De kans op minder brugopeningen betreft met name de doorvaart van recreatieboten gedurende de zomermaanden. Die hebben echter een ook door overheden aanbevolen alternatieve route maar kunnen als ze dat toch willen 'meeliften' met brugopeningen voor de beroepsvaart of in konvooi van een aantal speciale brugopeningsmomenten gebruik maken. Voor de beroepsvaart gaat een 4,50 meter hoge brug aantoonbaar even vaak open als de 3 meter variant: hooguit 30 keer per etmaal,

• Een hogere Gerrit Krolbrug is vanuit het oogpunt van veiligheid voor de scheepvaart niet nodig, die is veel meer gebaat bij onder andere de kwaliteit van de bemanning, de bediening van sluizen en bruggen, een betere communicatie en signalering, een veiligheidsbewuste cultuur bij de scheepvaart en een goede reisvoorbereiding door de kapitein. • RWS bracht op de valreep nog het argument dat bij een aanvaring een hoge brug minder schade heeft dan een lage brug. Er is weinig technisch inzicht voor nodig om vast te stellen dat dit een gelegenheidsargument van RWS is dat een keuze voor een hoge brug moet rechtvaardigen. Voor steeds meer betrokkenen is het overduidelijk: de veronderstelde voordelen van een hoge brug op deze gevoelige locatie wegen bij lange na niet op tegen de nadelen voor het landverkeer. Er zijn elders wellicht redenen om te kiezen voor hoge bruggen, maar niet als het gaat om de vervanging van de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen. Deze locatie en het enorme belang voor het talrijke wegverkeer rechtvaardigt, nee vereist!, maatwerk. Het gaat om jaarlijks meer dan 7 miljoen weggebruikers tegenover 10.000 schepen waarvoor de brug vanzelfsprekend opent voor een vlotte doorvaart. Intussen is het niet ondenkbaar dat de projectgroep die de brugkeuze voorbereidt met een stortvloed aan technische en 'nautische' informatie en discutabele vergelijkingsstaatjes alsnog gaat opteren voor een hoge brug.

Naast de kwestie van de brughoogte speelt overigens nog een tweede valkuil: RWS stelt tevens een ingrijpende en peperdure bochtverruiming voor met vergaande nadelen voor de omgeving; ook daarvoor blijkt de argumentatie zeer voor discussie vatbaar. Eventueel zou onafhankelijke deskundigheid ingezet moeten worden om ook over dit punt een verantwoorde keuze te kunnen maken. We hebben dus een dringende oproep aan alle beslissers: Leden van de Tweede Kamer, de gemeenteraad van Groningen en het College van Burgemeester en Wethouders, waak ervoor dat het niet alsnog vreselijk mis gaat met de definitieve vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen!

Het Gerrit Krolbrug comité en de 18 ondersteunende belangen- en bewonersorganisaties.

Comments


bottom of page