top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Platform Gerrit Krolbrug

Rond 18 mei 2022 is het “Gerrit Krolbrug comité” gestopt met hun taken. Deze worden overgenomen door “Platform Gerrit Krolbrug”.

Het Platform bestaat nu uit BHS (Bewonersorganisatie de Hunze en van Starkenborgh) en

BOB ( Bewonersorganisatie Beijum) en het WOK ( Wijkoverleg Korrewegwijk) en de Fietsersbond Groningen en de Werkgroep Toegankelijk Groningen ( minder validen en ouderen). Belangstellenden kunnen zich aansluiten!

Het Platform zet zich in voor een veilige lage brug en met een hellingspercentage van

maximaal 2 % stijging. Moet onze brug met de Korreweg en aan de andere zijde het

Heerdenpad een fietsstraat worden?

Dan hebben de fietsers voorrang op het autoverkeer. Zij moeten zich aanpassen aan de

fietsers. Of kiezen voor een “Fietsbrug” en de autoverbinding laten vervallen?

Ook de bussen komen via de Oosterhamriklaan op de Korreweg. Dat zal de bussen veel vertraging opleveren. Hoe gaat de Gemeente dit oplossen? Hulpdiensten kiezen nu ook al voor de “Busbaan”. Deze route is sneller dan via de Korreweg en zij zijn sneller bij het UMCG. De S.P fractie en de Partij voor de Dieren waren voor de gemeenteraadverkiezing voorstander van een lage brug. Nu zij in het College zitten zijn we benieuwd hoe zij er nu mee omgaan. RWS blijft beweren dat een Gerrit Krolbrug op 4,50 meter hoogte meer veiligheid biedt maar dat is de laatste tijd niet gebleken. Zie alle aanvaringen die er hebben plaatsgevonden bij de Gerrit Krolbrug, Dorkwerdbrug, Paddepoelsterbrug en de Driebondsbrug met openingsproblemen en nu is ook nog de Busbaanbrug aangevaren. Deze heeft een hoogte van 6,70 meter maar dit schip heeft een gehavende kajuit er aan overgehouden. Gelukkig functioneert de brug nog wel. Over de veiligheid op het water kan er nog veel verbeteren! Schippers kunnen b.v. bij de sluis van Gaarkeuken gecontroleerd worden of zij het vaarschema van de Gaarkeuken naar de Oostersluis goed op papier/computer hebben staan. Dan zijn ze op de hoogte van de vaarsnelheid rond de GKB in verband met de woonschepen in het Boterdiep en de Oosterhamrikkanaal en dat de Busbaanbrug en de sluis nabij zijn en wat daar de hoogte van is.

Over de loop- en fietsbrug om ca 9,70 hoogte is veel te doen. Wat mag het stijgingspercentage zijn/ Is dat maximaal 2 %? De Gemeente praat ook al over 4 %. Dit is voor de ouderen en invaliden mensen niet te doen! Krijgen zij aan weerskanten van de brug een “bushokje” om te schuilen bij slecht weer? Hoe worden deze bruggen bij sneeuwval schoongehouden? Wat te doen bij veel wind? Zo kunnen er veel gevaarlijke situaties ontstaan. Toch hopen we als Platform Gerrit Krolbrug, Gemeente Groningen, RWS en alle betrokken Belangenorganisaties tot een bevredigde oplossing te komen.

Comentarios


bottom of page