top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Wijkbewonersoverleg woensdag 10 mei 2023 Floreshuis

Het Wijkoverleg Korrewegwijk, afgekort WOK, houdt op woensdag 10 mei 2023 een

Bewonersbijeenkomst in het Floreshuis om onze werkzaamheden in onze wijk toe te lichten.


Tevens zal er een kort financieel overzicht worden gegeven over onze subsidie die wij

ontvangen van de Gemeente Groningen.


Het WOK geeft ook 5 maal per jaar het wijkblad De Korrespondent uit.

Wij houden op onze website www.korrewegwijk.nl met allerlei nieuws feiten bij en ook via

facebook Nieuws uit de Korrewegwijk.


Ook komt onze Wijkagent en de Wijkdichter langs om iets over hun werkzaamheden te

vertellen en kunnen uw vragen beantwoorden als die er zijn.


De zaal zal rond 17.30 uur zijn geopend en om 18.00 uur gaat de bijeenkomst van start.

Broodjes en soep is ook geregeld. Sluiting zal rond 20.00 uur zijn. U bent van harte welkom.

Van de wijkbewoners willen wij ook graag weten wat zij van hun buurt vinden zoals

woningonderhoud, veiligheid, verkeer, armoedebestrijding, lawaaioverlast enz.Het WOK

Secretaris Loek Veldt

Comments


bottom of page