top of page
  • Foto van schrijverRedactie

14 februari Gerrit Krolbrug en de KorrewegGerrit Krolbrug en de Korreweg

De gemeente is bezig met een nieuw verkeerscirculatieproject voor de stad Groningen. Een onderdeel daarvan is ook het Oosterhamriktracé, de Gerrit Krolbrug en de Korreweg opnieuw in te richten.


Het eerste ontwerp uit 2016 van een nieuwe brug was dus een met gescheiden rijbanen voor fietsers en auto’s. Rijkswaterstaat stelt dat een brede brug niet inpasbaar is. Als de brug op gelijke hoogte blijft als de huidige brug is een brede brug wel inpasbaar. RWS stelt de belangen van de scheepvaart boven de veiligheid van de fietsers en dat zijn er ruim 15000 per etmaal. Zij willen de brug op een minimale hoogte van 4 meter of naar 5,5 meter het liefst. Dan heeft de recreatievaart voorrang op de 30.000 Stadjers die van deze verbinding gebruik maken om de Stad te bezoeken.

Wij vragen de Gemeente Groningen om zich actief te bemoeien met de brug om de veiligheid voor de gebruikers te waarborgen.


Dit verslag en het vervolg kunt u vinden op www.korrewegwijk.nl bij het “Nieuws”


De term “Fietsstraat” die wordt gebruikt voor de Korreweg kan al snel een verkeerd beeld oproepen. Met een “Fietsstraat” wordt bedoeld dat de Korreweg een “shared space” wordt waar de fietsers de hoofdgebruikers zijn maar de ruimte ook bedoeld is voor de auto’s en vrachtverkeer en bussen. Maar zij moeten zich dan wel aanpassen aan de voetgangers en de fietsers. Voor een “erftoegangsweg” gelden ook voorgaande regels. (Ulgersmaweg) De Bewonersgroepen zoals De Hunze en van Starkenborgh, BOB is Beijum, Profbuurt Oost, Fietsersbond Groningen en het WOK (Wijkoverleg Korrewegwijk) vinden gezamenlijk dat de veiligheid van het langzame verkeer voorrang moet krijgen en of dat dan wordt gerealiseerd door een Fietsstraat te gaan maken wordt betwijfeld. In het Algemeen Dagblad van 11 december 2019 stond een artikel met een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid dat op de wegen waar 30 en of 60 km/uur gelden dat daar een relatief grote toename van verkeersdoden te zien zijn. Dat komt dat deze wegen vaak kruisingen en uitritten hebben en geen gescheiden fietspaden. Verkeersminister Van Nieuwenhuizen stelt geld beschikbaar aan Gemeenten als zij met een goed onderbouwde plannen komen. Wij hebben onze wethouder P. Broeksma gevraagd om ook op deze aanvraag te reageren om zo een veiliger Gerrit Krolbrug en Korreweg tot stand te brengen.

Rijkswaterstaat ( RWS) zegt dat de aannemer die dit project ( GKB) gaat uitvoeren ook worden beoordeeld op het betrekken van “Stakeholders”, dat zijn de partijen die een belang hebben bij een veilige brug zoals de Bewonersgroepen in verschillende wijken, bij de plannen van de Gerrit Krolbrug.


Extra gegevens: De doorvaarthoogte van de brug moet 9,10 meter zijn. De doorvaartbreedte moet 54 meter zijn.

Omdat de Korreweg geen vervanging kan zijn van een autoverbinding door de Oosterhamrikzone, heeft het ontwerp van de nieuwe Gerrit Krolbrug geen gevolgen op de besluitvorming over een eventuele autoverbinding door de Oosterhamrikzone. Andersom heeft een eventuele autoverbinding door de Oosterhamrikzone wel invloed op de Korreweg omdat daar dan minder auto’s gaan rijden.

De Bewonersorganisaties zouden graag met de Gemeente Groningen eerst de samenhang nogmaals willen bekijken tussen de Gerrit Krolbrug en de Oosterhamrikbrug en tracé en het op te stellen Verkeerscirculatieplan om zo de belangen en veiligheid van de bewoners voorop te zetten.


Loek Veldt WOK
Comments


bottom of page