top of page

Wijkoverleg Korrewegwijk | WOK

Het bestuur van het WOK stelt zich voor

Wijkoverleg Korrewegwijk

In de Korrewegwijk heeft een aantal bewoners zich verenigd in het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). Het WOK behartigt de belangen van de bewoners van de wijk. Zij doet dat in de juridische vorm van een stichting. De stichting heeft een bestuur dat op dit moment bestaat uit vier leden. Jaarlijks zijn er ca. acht bestuursvergaderingen.

De gemeente gaat ervan uit dat het WOK de bewoners van de wijk vertegenwoordigt en verstrekt ieder jaar een beperkte subsidie. Het WOK besteedt de subsidie aan het ondersteunen van activiteiten van bewoners van straten, buurten en de wijk. Van tijd tot tijd vraagt de gemeente het Wijkoverleg om mee te praten over te ontwikkelen van beleid. Zo praten ze bijvoorbeeld mee over parkeerplannen in de wijk en over de ontwikkelingen rond de Gerrit Krolbrug.

Het Wijkoverleg houdt zich met verschillende activiteiten bezig, zoals de organisatie van de Wijkstemdag. Ook geeft het een vernieuwde versie van wijkkrant ‘de Korrespondent’ uit. De laatste edities daarvan vindt u ook op deze website. Communicatie gaat naast de Korrespondent ook via onze website www.korrewegwijk.nl

Het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) behartigt de belangen van de bewoners van de wijk. Zij doet dat in de juridische vorm van een stichting. De stichting heeft een bestuur, op het moment bestaande uit vijf leden. Het bestuur wil graag het aantal leden uitbreiden. Jaarlijks zijn er ca. acht bestuursvergaderingen.

 

Informatie

Wilt u meer horen over het Wijkoverleg Korrewegwijk dan kunt u terecht bij de secretaris van het Wijkoverleg – Loek Veldt. Klik  HIER voor de contactgegeven tel: 050-5731552.

Subsidie

Mocht u belangstelling hebben voor financiële ondersteuning van uw activiteiten, maar weet u niet zeker of u in aanmerking komt, dan kunt u zich wenden tot de penningmeester van het Wijkoverleg – Loek Veldt, tel: 050-5731552. Het WOK stimuleert en subsidieert graag wijkactiviteiten. Vooral activiteiten die bijdragen aan sociale samenhang en verbinding in de wijk en vergroeningsactiviteiten. Het kan zijn dat u ergens anders ook subsidie of hulp kunt krijgen voor uw activiteit. In dat geval verwijzen wij u graag door. Zo is er bijvoorbeeld het Groen Huis voor het lenen va (tuin)gereedschap https://www.werkpro.nl/werkbedrijf/het-groenhuis/

Bij de gemeente kunt u terecht voor het aanvragen van een geveltuin of boomtuin. U kunt hiervoor contact zoeken met de groencoördinator van de gemeente door het invullen van een contactformulier: https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren

 

Bijdrage leveren?

Het bestuur wil graag het aantal leden uitbreiden. Bent u nieuwsgierig naar wat zich allemaal in de Korrewegwijk afspeelt? Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in de wijk? Zo ja, dan vragen wij u enkele vergaderingen van het wijkoverleg bij te wonen. Heeft u enkele vergaderingen bijgewoond, dan kunnen we gezamenlijk besluiten of u toetreedt tot het bestuur.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met bestuurslid Loek Veldt via lenlveldt@hotmail.com.

Dat kan ook als u interesse heeft in een plekje in de wijkredactie, die de wijkkrant en wijkwebsite uitgeeft.

 

De bestuursleden van Wijkoverleg Korrewegwijk

Het WOK bestuur bestaat momenteel uit vijf enthousiaste leden: Epke Knoop, Loek Veldt, Hiddo Zuiderweg, Anja Postuma en Patrick van Lint. De leden wonen allemaal al voor langere tijd in de wijk en vinden het belangrijk dat relaties tussen wijkbewoners en tussen de wijk en de gemeente worden versterkt. We willen graag inspraak en invloed op onze woonomgeving en houden ons dus bezig met het subsidiëren van activiteiten in de wijk, maar ook met bijvoorbeeld vraagstukken rondom de Korrewegbrug en het Oosterhamrikkadetracé. Wil je meer over ons weten en waarom we lid van het WOK zijn, kijk dan eens op de website www.korrewegwijk.nl

Als bestuur willen we natuurlijk ook graag een afspiegeling zijn van de wijk. Er wonen bijvoorbeeld veel studenten en starters in de wijk, maar die hebben we nog niet in ons bestuur. Heb je interesse, kijk eens op de website en contacteer ons.

Epke Knoop

Ik ben Epke Knoop en ben al sinds oktober 2005 actief binnen het WOK eerst als bestuurslid en later als voorzitter. Ik ben met name actief geworden doordat ik van mening was en ben dat deze wijk behoefte had en heeft aan activiteiten en andere zaken die voor iedereen toegankelijk zijn.

Ik vind het leuk om in de Korrewegwijk te wonen, omdat het een wijk is waar veel gebeurt. Het is geen saaie slaapwijk, maar een wijk waar wordt gewoond en gewerkt door mensen met allerlei achtergronden. Dit heeft mij altijd aangesproken.

Ik wil mij graag inzetten voor een wijk waar je de mogelijkheid hebt langer te wonen dan een paar jaar, want in de Korrewegwijk is er veel doorstroom van jongere bewoners, terwijl de vaste bewoners eigenlijk nauwelijks vertrekken omdat ze dat niet kunnen van wege geldgebrek of andere problemen.

De reden dat ik al lange tijd deelneem aan het WOK is dat ik het belangrijk vind dat de koppeling tussen de Wijkbewoners onderling en met de Gemeente goed verloopt en de juiste informatie met elkaar wordt gedeeld. Dit gaat via ons wijkblad De Korrespondent en via de website www.korrewegwijk.nl

Projecten die nu in de belangstelling staan zijn o.a. de vervanging van de Gerrit Krolbrug, de vernieuwde aanleg van een dubbele riolering, betaald parkeren in de Professorenbuurt Noord en in de Nieuw Indische Buurt ingevoerd in 2021, en het Oosterhamriktracé in onze wijk.

 

 

 

Loek Veldt

Mijn naam is Loek Veldt en woon samen met mijn vrouw Lammie in de Bataviastraat van de stad Groningen. Inwoner van de stad Groningen ben ik sinds 1975 toen ik kwam te werken bij Jos Beeres in de slijterij op Korreweg 186 en kwam te wonen in de Bataviastraat. Na 11 jaar kwam er een omslag. Ik kreeg een baan aangeboden bij Kartonfabriek de Halm in Hoogkerk en op mijn 62 jaar mocht ik met de VUT.

Mijn vrouw en ik voelen ons zeer betrokken bij de Korrewegwijk. Met Speeltuin DIB kwamen we in aanraking via onze kinderen en daar zijn we beide lang bij betrokken gebleven. Via Geert Reinders, toen de voorzitter van het WIB ( Wijkoverleg Indische Buurten) ben ik bij de wijk betrokken geraakt wat nu de naam WOK ( Wijkoverleg Korrewegwijk) draagt.

Het WOK is ook vertegenwoordigd in “De Groene Korrewegwijk” en samen houden wij ons bezig om vooral een bezuiniging tot stand te brengen via energiebesparing. Er worden juniorcoaches gezocht die via een checklist thuis kunnen kijken wat er verbeterd kan worden. Ook zullen er seniorcoaches komen om dit te ondersteunen in de wijk. Voor o.a. de Korrewegwijk staat er ook een “Warmtenet” gepland. Maar de voorwaarden zijn nog niet duidelijk. Dit moeten we nog even afwachten. Tevens wordt er veel gedaan om tot een groenere Korrewegwijk te komen via o.a. Operatie Steenbreek. Tegel eruit en plant erin. Ook kan er bij de Gemeente een aanvraag worden ingediend voor “Geveltuinen” en “Boomtuinen”. Het WOK ondersteunt deze oproep om tot een groenere Korrewegwijk te komen.

Zo hopen wij als WOK, in samenwerking met andere instellingen, te zorgen voor een mooiere en veiligere Korrewegwijk.

Anja Postuma

Ik ben Anja Postuma, vijftiger, en ik woon nu 24 jaar in de Indische Buurt. Nooit had ik gedacht dat ik hier zo lang zou wonen. De wijk bevalt me uitstekend. Misschien dat ik in de toekomst nog eens buiten de stad wil gaan wonen, dat wel. Omdat verhuizen nu niet op het programma staat, besloot ik me twee jaar geleden wat meer te verdiepen in wat er allemaal in de wijk leeft en kan en liep ik op een goede dag binnen bij de Wijkstemdag. Daar werd ik aangesproken door Loek die me vroeg of ik het WOK wilde versterken. Vervolgens heb een paar vergaderingen bijgewoond en ik vond deze bijeenkomsten leuk, leerzaam en nuttig. Het mooie aan het WOK vind ik dat ingediende projecten met subsidie van de gemeente doorgang kunnen vinden, dat ik op de hoogte blijf van wat er in de wijk speelt en ik vind sociale aspect prettig. Ik ben erg benieuwd ben of wij wat kunnen betekenen voor de verdere verduurzaming van de wijk, hier zet ik me ook graag voor in. We vergaderen meestal één keer per 6 weken in de avond en overdag werk ik parttime bij de Rijksuniversiteit Groningen

 

Patrick van Lint

Ik ben Patrick van Lint, 52 jaar en sinds eind 2020 lid van het WOK. Toen ik in 1992 (vanuit mijn

geboorte stad Gouda) kwam wonen in Groningen ben ik in deze wijk terecht gekomen. In 2004 zijn wij ‘tijdelijk' verhuisd (met/voor onze kinderen) naar de wijk Drielanden (nabij Lewenborg) met de duidelijke wens ooit weer terug te komen in de leukste, gezelligste en mooiste wijk van onze stad en zo geschiede eind 2019. Ik werk bij Noorderzon Festival of Performing Arts & Society en ESNS (Eurosonic Noorderslag). Als inwoner van een wijk / stad / gebied wil ik mij altijd graag inzetten voor de leefbaarheid, cultuur en natuur. Zo was ik ook in Drielanden jarenlang bestuurslid van de wijkvereniging. Na de verhuizing las ik de oproep voor nieuwe leden voor het WOK en heb ik gereageerd. 

 

Ik help graag mee om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en zoek vooral naar verbinding tussen allen bewoners. Het is belangrijk dat een wijk groen is en we er samen alles aan doen om de ecologie van onze wijk te onderhouden en te beschermen. Verder dient de wijk voor iedereen toegankelijk te zijn en moet er voor iedereen een plek zijn. We zijn een inclusieve samenleving, een inclusieve wijk, waar we samen zorgen voor een mooie, groene, leefbare omgeving waar iedereen welkom is. Ik hoop me binnen het WOK hiervoor in te kunnen zetten. Door mijn werkzaamheden binnen de cultuurwereld van Groningen zal ik ook willen kijken om (nog) meer kunst en cultuur te presenteren en te maken in de wijk. Als laatste vind ik het belangrijk dat de mensen die in de wijk wonen allemaal moeten kunnen meebeslissen over wat er in hun wijk gebeurt en verandert, het WOK dient daarbij als tussenpersoon te zorgen dat de Gemeente Groningen goed naar deze bewoners luistert en met hen in gesprek gaat en blijft.

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Hiddo Zuiderweg. Ik woon sinds mijn studententijd in Groningen en sinds 1991 in de Korrewegwijk. Na de Oosterhamrikkade en de Curacaostraat woon ik nu al weer 13 jaar aan de Timorstraat. 

Jarenlang had ik een kantoor van mijn schaakstichting het buurtcentrum "de Karre", vlak naast het redactiekantoor van de Korrespondent, in die jaren ook uitgeroepen tot beste wijkkant van Nederland. Daardoor kwam ik in aanraking met het gene in de wijk gebeurde en besloot ook zelf voor de nieuwe redactie te gaan schrijven. Dat doe ik nu al een jaar of 8 met veel plezier. 

Ook op andere manieren ben ik actief in de wijk geweest. Ik heb schaaktoernooien in de Karre georganiseerd, en ook een cursus voor kinderen aldaar. Mijn jeugdschaakclub zat ook jarenlang in het buurthuis. 

Ook heb ik 1,5 jaar in de huurdersorganisatie van Lefier gezeten. Een aantal maanden geleden zag ik een bericht dat er nieuwe bestuursleden voor het WOK werden gevraagd. Een logisch gevolg van mijn interesse in de wijk, ook omdat ik Loek goed kende.

In het dagelijks leven geef ik parttime schaakles op scholen en clubs. Ook ben ik regelmatig westrijdleider in de landelijke competitie en het schaakfestival Groningen. 

Verder zit ik in het regionale OV-overleg.

Epke.jpg
loek.tif
Patrick Foto.jpeg
Anne.jpg
hiddoz.jpg
hiddoz.jpg
hiddoz.jpg
hiddoz.jpg
bottom of page