top of page
  • Foto van schrijverRedactie

9 Vragen over de Gerrit Krol brug die je nog niet wist
9 Vragen over de Gerrit Krolbrug die je (nog) niet wist!

Bij het lezen over de perikelen rond de vervanging van de GKB, kreeg ik geen antwoorden, wel veel vragen. Bij navraag was dat bij andere mensen ook zo. Reden voor mij om een aantal vragen en antwoorden op een rij te zetten. Na het lezen weet je alleen niet wat niemand nog weet.


1.De aparte fietsovergang blijft die?


A: Ja, deze bruggen blijven voorlopig. De hoogte is nu ca 6,70 meter (boven het wateroppervlak) Bij vervanging van de Gerrit Krolbrug gaan zij naar een hoogte van ca. 9,70 meter.


2. Er wordt over hoogtes gesproken, maar vanaf waar wordt gemeten?


A: Doorvaarthoogte is gemeten vanaf het water tot de onderkant van de weg. De Brughoogte is gemeten vanaf het wegdek, door de constructiedikte komt daar 1 meter bij.


3. Wat voor soort brug komt er?


A: Zelfs dat is nog niet bekend. Eerst zou er een tafelbrug komen. Dan zitten de “pilaren” in een kelder bij het bruggenhoofd. Wordt het uitzicht niet belemmerd door die hoge palen bij de brug. Maar het wordt een “hefbrug”. Er komen dus 4 hoge palen van ca. 10 meter om de brug omhoog te laten gaan. Hopelijk valt het permanente uitzicht mee. Het is diep triest, maar vol verwachting klopt ons hart.


4. Wanneer wordt een beslissing genomen over het soort brug en de hoogte?


A: volgend jaar 2022.


5. Het Gerrit Krolbrug Comité blijft tot 2026 actief?


A: Nee, het heft in 2022 op als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een definitief besluit neemt. Via Marcel Meijer van de Gemeente Groningen zal een nieuwe uitnodiging komen aan de bewoners rond de Gerrit Krolbrug om te participeren in een nieuwe werkgroep. De Fietsersbond, Toegankelijk Groningen, Profbuurt Oost, Korrewegwijk, Hunze en Van Starkenborgh, BOB en Lewenborg.


6. Wanneer is de bouw van de nieuwe brug?


A: Die begint in 2022.


7. Bij wie ligt de eindbeslissing?


A: Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


8. Wie hebben inspraak?


A: U gelooft het niet, over ”participatie” moeten nog afspraken worden gemaakt: “Over welke onderwerpen er wel en welke niet is te onderhandelen”.

Stakeholders: RWS staat voor Rijkswaterstaat. Hoofd Noord-Nederland is dhr. Joost de Ruig.

SGB(p) Stuurgroep Groningse Bruggen (p= projectmanagement) bestaat uit: Gemeente Groningen de wethouder dhr. P. Broeksma, Provinciale Staten Groningen mevr. F. Gräper en RWS mevr. M. Attema en dhr. Zjèf Buddé.


9. Wordt de brug aangepast voor 4 containers?


A: De verwarring komt erdoor dat zeecontainers 30 centimeter hoger zijn en steeds meer gebruikt worden in de binnenvaart. Dan is drie het maximum om onder de 9,70 meter te blijven.


Door: Herman Beens,

m.m.v.: Loek Veldt

Met dank aan: Hiddo Zuiderweg

1 Comment


kort.harm
kort.harm
Nov 28, 2021

Uit ervaringen bij de Gerrit Krolbrug, Oosterhamriktracé en vele andere actuele projecten binnen onze stad blijkt dat “participatie” slechts “informerend” betekent. Inspraak van onze buurtverenigingen, kundige burgers en andere professionele stakeholders is niet meer gewenst, de gemeente Groningen begint steeds meer op een autocratie te lijken.

Like
bottom of page