top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Betaald parkeren Vervolg

Stadstoezicht geeft aan dat ze nu nog coulant om gaan met het betaald parkeren. Er is altijd een overgangsperiode van ongeveer 2 weken om mensen te laten wennen. Zeer binnenkort zal er dus wel echt streng gecontroleerd gaan worden. Ook stadstoezicht verwacht dan daar afname. Het duurt dus even voor het volle effect merkbaar is. Dat is dan rond 15 maart 2021.

Verder krijgen bewoners van de appartementencomplexen vandaag of morgen een brief op de mat dat zij vanaf vandaag toch een vergunning kunnen aanvragen. Het gat om de

adressen Molukkenstraat 192 t/m 232 (even) en Soendastraat 60 t/m 85.

De buurtstallingen staan inmiddels vol, vandaar dat we deze uitzondering maken

De kosten van een vergunning worden door de raad vastgesteld voor de hele stad. Officieel is het antwoord dat de prijs van een vergunning de waarde reflecteert die we aan de openbare waarde hechten. In de gemeentebegroting staat meer uitleg over de uitgaven en inkomsten van het parkeerbedrijf. Deze staat online voor iedereen inzichtelijk.

Aangaande de West-Indische buurt; daar is het effect wel enorm merkbaar. Het regent momenteel meldingen bij ons dat de parkeerdruk daar nu buitenproportioneel is. Het waterbedeffect slaat toe.

Dit hebben wij ook altijd aangegeven, vandaar dat het eerste voorstel ook was om de gehele Indische buurt betaald parkeren te maken. Daar was toen geen draagvlak voor vanuit de bewoners.

Omdat we dit steeds weer zien, is het college van B&W voornemens parkeermaatregelen te nemen in een groter gebied. Zo wil het college de parkeeroverlast oplossen, en vooral ook voorkomen dat het probleem alleen maar verplaatst wordt – zoals dat in uw wijk wél gebeurde. In dat nieuwe voorstel is de West-Indische buurt ook opgenomen.

Het college vergadert volgende week over dit voorstel. U zult dan vast al het een en ander in de krant lezen. De gemeenteraad heeft echter het laatste woord. Zij vergaderen eind april over dit voorstel.Dony Duifhuis van de Gemeente Groningen en

Loek Veldt van het WOK.


Komentarze


bottom of page