top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Gemeente trekt extra geld uit voor KlimaataanpassingenExtra geld voor Klimaatadaptatie (=aanpassing). "We willen het makkelijker maken om te vergroenen."


De gemeente Groningen komt vanaf 1 maart 2022 met een nieuwe subsidieregeling voor klimaatmaatregelen om wateroverlast en hittestress te beperken. In de subsidiepot zit een bedrag van 500 duizend euro, een verdubbeling van het huidige budget.

Brede groep inwoners Wethouder Glimina Chakor: "We willen dat onze regelingen toegankelijk zijn voor een brede groep inwoners. Heb je geen plat dak, maar kun je wel een muur vergroenen met klimplanten dan kun je ook een beroep doen op de subsidieregeling."

Eén regeling Het gaat om een uitbreiding van de huidige regeling voor groene daken. Vanaf maart kan er ook subsidie aangevraagd worden voor groene gevels, het ontstenen van tuinen, regenwater opvang en het planten van bomen. Er komt dus één overzichtelijke regeling voor een breed pakket aan klimaatmaatregelen.

Groene daken Het grootste deel van de subsidiepot is gereserveerd voor de aanleg van groene daken. Het budget is met 50 duizend euro verhoogd tot 3 ton. Door de subsidie per m2 te verlagen en een maximum te stellen aan het oppervlak (200 m2) kunnen er bovendien meer inwoners aan de regeling meedoen. Chakor: "Op deze manier kunnen we sturen op de doelgroep die in aanmerking komt voor een groen dak. We zetten vooral in op inwoners en in mindere mate op gebouwen van bedrijven en instellingen."

Motie ‘Ambities Groene Daken’ Dit jaar wordt naar schatting 12 duizend m2 dak vergroend, aanzienlijk meer dan de beoogde 8 duizend vierkante meter. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de motie ‘Ambities Groene Daken’. De gemeenteraad riep eind vorig jaar op om de regeling groene daken aan te passen, zodat er meer groene meters gemaakt kunnen worden.

Uitkomsten Eind dit jaar wordt bekeken of de nieuwe subsidieregeling het gewenste effect heeft. De uitkomsten van de evaluatie worden gedeeld met de raad.

Comments


bottom of page