top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Gerrit Krolbrug en de Korreweg (vervolg)Voor de betrokkenen bij de Gerrit Krolbrug en de indeling van de Korreweg was donderdag 26 november 2020 een belangrijke dag, er viel iets te vieren.

De gemeenteraad Groningen, B&W Groningen en de Provincie samen met de bewonersorganisaties, de Fietsersbond en de VBNO (bedrijven) en de scholengemeenschappen steunden de regionale politici die 26 november minister Cora van Nieuwenhuizen wilden overtuigen om de bewonersvariant ook te laten uitwerken. De bewonersvariant staat voor een lage brug met gescheiden banen voor het auto- en fietsverkeer. Dit alles voor de veiligheid van vooral de fietsers. Om dit alles kracht bij te zetten hielden we op maandag 7 december jl. een publieksvriendelijke actie bij de Gerrit Krolbrug. We hingen een spandoek op en deelden folders uit aan schooljeugd en andere bruggebruikers. Men kon een steunbetuiging achterlaten op o.a. twitter: @bewonersorg_BHS.

De motie van Cem Laçin (35570-A-30) is met een ruime meerderheid in de 2e Kamer aangenomen en het comité van de Gerrit Krolbrug hoopt dat de minister een gunstig besluit neemt. We moeten nog afwachten wat de regering gaat doen i.v.m. de kindertoeslagenaffaire. Dat kan vertraging opleveren in de besluitvorming. Mochten er zich nog nieuwe ontwikkelingen voordoen dan publiceren we dat hier op onze website.

Loek Veldt


Comments


bottom of page