top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Gerrit Krolbrug is unieke onderzoekslocatie

De Gerrit Krolbrug ligt op een unieke plek dat Rijkswaterstaat daar voor de nieuwbouw uitgebreid archeologisch onderzoek moet laten doen.


Berrie van Hoof van bureau RAAP verwacht dat het onderzoek heel waardevolle informatie uit de Romeinse tijd en ijzertijd oplevert. Hij gaat daar vanuit naar aanleiding van een eerste onderzoek, warbij een onbekende wierde werd aangetroffen. "We schatten de archeologische waarde van dei plek erg hoog in", vertelde hij tijdens een informatiebijeenkomst van Rijkswaterstaat over de brug.


RAAP, een advies- en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie, deed een aantal proefboringen en stuitte onder meer op ploegsporen, aardewerk, een bewerkte steen en een bot. Medewerkers bleven dicht aan de oppervlakte, al boorden ze ook op twee plekken door het asfalt op de Ulgersmaweg. "IJzeren voorwerpen vonden we, op een spijker na , niet maar dat is kenmerkend voor die periode: een paar eeuwen voor en na het begin van de jaartelling.", aldus Van Hoof.


Volgens hem lag de wierde rond het voormalige brugwachtershuis, ongeveer tussen het Wessel Gansfortcollege en de zuidkant van het Van Starkenborghkanaal. "Destijds kronkelde het riviertje de Hunze rond deze plek. Langs de HUnzedijk bij woonwijk van Starkenborgh en de Hunzeboord. Langs bedrijventerrein Ulgersmaweg (Beckerweg) liggen nog restanten van de rivier." De Hunze meanderde met een boog richting Antillenstraat rond de locatie van de Gerrit Krolburg. De binnenkant van die bocht werd door slib steeds hoger. ""Dat zal de eerste aanleiding zijn geweest om daar te gaan wonen en later de wierde aan te leggen.", aldus Van Hoof.


Voordat de bouwers van de nieuwe Gerrit Krolbrug aan het werk mogen, zal een onderzoeksbureau een diepe strook dwars door de voormalige wierde afgraven en onderzoekn. Volgens Van Hoof veroorzaakt dat geen vertraging voor de bouw van de brug.


Omgevingsmanager Ryan Lievaart zegt dat Rijkswaterstaat nog steeds verwacht dat de bouw volgend jaar wordt aanbesteed en in de loop van 2026 kan beginnen. Dan wordt duidelijk hoe de nieuwe brug eruit zal gaan zien. Die wordt vervolgens in 2028 of 2029 in gebruik genomen. De aannemer verbreedt en verlegt het Van Starkenborghkanaal ook iets naar het Noorden.


De oude brug, een historische pontonbrug uit 1936, werd in mei 2021 verwoest door een aanvaring.


Bron: Groninger Gezinsbode.Comments


bottom of page