top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Gescheiden riolering in de Indische Buurt.

Het WOK heeft een afspraak gemaakt met de Stadsingenieurs in het ROEZ Zuiderdiep op maandag 15 mei 2023 om 11.00 uur.

Aanwezig waren dhr. Peter van Delden Projectleider Stadsingenieurs en dhr. Arjan Geertsema Projectleider West Indische Buurt. Zij vallen onder de Gemeente Groningen.

Van het WOK waren aanwezig Hiddo Zuiderweg en Loek Veldt.

Het ROEZ op het Zuiderdiep is een mooi , groot nieuw gebouw. Daarnaast staat een oud

schoolgebouw wat ook is ingericht voor het ROEZ (Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken). Het hoofdonderwerp is de gescheiden riolering die voor het grootste gedeelte in de Professorenbuurt is afgewerkt( 90%) Het stuk tussen het Bernoulliplein tot de Singelweg is men nu aan het werk. Men hoopt Fase 3 af te ronden rond de maand juni 2024.


De aannemer is ook al gestart in de West Indische Buurt begin dit jaar.

Het woonblok tussen de Curacaostraat en Paramaribostraat en tussen de West Indische Kade en Molukkenstraat ( stukje Soendastraat) zal hopelijk rond de Kerst 2023 gereed zijn.

De 2 andere blokken aan de West Indische Kade hoopt men in 2025 afgewerkt te hebben.

Men houdt nog wel een slag om de arm. Dat komt dat bepaalde leveringen van o.a. de buizen vertraging kunnen oplopen.

Het laatste woningblok bij de Korreweg kan ook nog worden vertraagd door de perikelen rond de Gerrit Krolbrug.

Ook kan er nog vertraging komen als er archeologisch onderzoek moet worden gedaan.

De hemelwateraansluitingen bij de bestaande bouw wordt alleen aan de straatkant gedaan.

Het is te ingewikkeld om ook de aansluitingen aan de achterkant aan te sluiten. Dan moet men onder de huizen door die buizen aanleggen. Dat is in verhouding een te dure klus.

Bij nieuwbouw wordt dit verplicht meegenomen in de vergunning om aan beide zijden voor de aansluiting te zorgen. Het complete verslag kunt u lezen op


De vijvers zijn ook allemaal aan elkaar verbonden. Bij de Soendastraat zit een oud stukje Boterdiep dat verbonden is aan de Molukkenvijver. Zo ook de Floresvijver. Deze overloop schijnt aan het riool aangesloten te zijn. De Molukkenvijver is verbonden met de Hamburgervijver. Daar moet ook een waterinlaat zitten die verbonden is aan het Oosterhamrikkanaal. Bij droogte kan men dan water inlaten om de vijvers weer op niveau te brengen. Via de kleine vijver in het Molukkenpark zit een leiding met een pomp die bij te veel water aanvoer dit naar het van Starkenborghkanaal kan pompen. Tijdens dit project wordt er ook gekeken om straten en pleinen te vergroenen. Voor het Molukkenplantsoen is dit dhr. Jorrit Albers en mevr. Charlotte de Haas van Procap doet dit in de West Indische Buurt. Mevr. Dony Duifhuis heeft het Floresplein/Floresstraat in haar agenda voor de vergroening en een veilige 30 km. straat. Dit gaat in samenwerking met de bewoners van die buurten Dan volgt het gebied vanaf de Oosterhamriklaan tot de Sumatralaan. Het vernieuwde gedeelte bij de Soendastraat tot de Timorstraat wordt niet meegenomen. Is al in orde. Men hoopt dit gedeelte op te starten in 2025.

Wat met het gebied tussen de Sumatralaan en de Rodeweg gaat gebeuren is nog niet besproken. Loek Veldt

Comments


bottom of page