top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Interview wijkbewoner Hans Alderkamp
“Mensen weten vaak niet waar ze recht op hebben”


“Ik ben voor gelijkheid voor iedereen. Iedereen heeft het recht om te wonen, te leven en lief te hebben waar hij of zij wil.” Dat is het levensmotto van Hans Alderkamp en daarom strijdt hij op meerdere manieren tegen onrecht en armoede.

Door Lotte Veltman


Met zijn lange haren is Hans Alderkamp een opvallende verschijning in de wijk. ”De laatste keer dat ik het afknipte was ik vijftien. Een soort cadeautje voor het huwelijksjubileum van mijn ouders.”

Alderkamp is altijd maatschappelijk betrokken geweest, anti-autoritair en met een hekel aan patsers. Hij organiseerde demonstraties tegen uitbuiting en racisme en was het gezicht van Werkgroep Vluchtelingen Vrij. “Ik kan gelukkig nog altijd boos worden om onrecht. Ik hoor al 40 jaar 'wat goed dat jij nog bezig bent'. Dan zeg ik: maak jij je er maar zorgen om dat je ingedut bent. Men schildert mij altijd af als activist, maar het gaat mij om de inhoud.”


Armoede

“Er is ontzettend veel armoede in de Korrewegwijk. Bijna de helft van de kinderen groeit hier op in armoede. Ze gaan zonder ontbijt naar school, niet op vakantie en kunnen geen vriendjes thuis uitnodigen. Ouders zijn van de voedselbank afhankelijk. Dan kun je wel kaartjes weggeven voor de dierentuin in Emmen, maar dan is er geen geld voor de reiskosten.”

Wat Alderkamp betreft zouden er weer gesubsidieerde banen moeten komen. ”En het minimumloon moet gewoon omhoog naar 14 euro. Dan krijg je pas een heleboel mensen uit de armoede.”


Cliëntenraad

Als lid van de cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen probeert Alderkamp de armoede te bestrijden. Dit onafhankelijk adviesorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. “We willen betere regelingen qua armoedebeleid en dat mensen niet worden betutteld of onheus worden bejegend.”

Zo kreeg de cliëntenraad het voor elkaar dat mensen met een bijstandsuitkering geen tegenprestatie of gratis werk hoeven te leveren. Ook bezuinigingen op de stadjerspas werden tegengehouden. “We dringen nu aan op duidelijkheid over hoeveel je mag ontvangen aan giften, zodat mensen niet benauwd zijn om als mogelijke fraudeur te worden bestempeld.”


Leutje Festival

Hans is ook betrokken bij het Leutje Festival op het Bernoulliplein. “De viering van de vrijheid moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus alles moet daar voor een hele lage prijs en de attracties zijn gratis”. Vanwege corona gaat het festival dit jaar niet door. ”Er komt wel weer een meerdaags zomerkamp op het Suikerunieterrein voor kinderen die niet op vakantie kunnen.”


WMO steunpunt

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op huishoudelijke hulp via de WMO. “Veel mensen krijgen daardoor niet meer de hulp die ze nodig hebben. Daarvoor is het FNV Zorgactiepunt opgericht. Mensen weten vaak niet waar ze recht op hebben en zitten in een afhankelijkheidspositie. Ze weten niet hoeveel minuten er voor bepaalde huishoudelijke taken staan.”

Alderkamp staat mensen bij tijdens 'keukentafelgesprekken' met de WMO-consulent. Van tevoren is de situatie in kaart gebracht. ”In 95% van de gevallen lukt het om toch meer tijd los te krijgen. En als je ziet hoe het leven van mensen dan wordt veraangenaamd, daar krijg je gewoon energie van. Iedereen kan ons inschakelen, je hoeft echt geen FNV lid te zijn.”


Nooit opgeven

Hij is wel eens teleurgesteld als dingen niet lukken, maar dat is nooit reden om op te geven. Dat zit niet in hem. Alleen de vorm is nu anders. Niet alleen demonstraties meer met de grote linkse boodschap. “Op een gegeven moment kom je ook tot een breder inzicht, dan merk je dat je ook via zo'n cliëntenraad veel kunt bereiken voor mensen die in armoede leven en die afhankelijk zijn.”


Het FNV Zorgactiepunt is bereikbaar op 06-46988115. De cliëntenraad via www.clientenraadgroningen.nl

Je mag Hans ook gerust aanspreken op straat.bottom of page