top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Mededelingen en voorstellen Duurzame Korrewegwijk

1. Grofvuil dienst

Allereerst hebben we sinds een aantal weken een dienst opgezet om grofvuil in te zamelen per straat. Dit gebeurd met de groenbakfiets. Een team van vrijwilligers (we zoeken nog uitbreiding, meld je aan!) beheerd de bakfiets en verzorgt de transporten. Vanaf volgende week kunnen we ook aansluiten bij de dienst van Groenhuis die op maandag en dinsdag afvalritten verzorgen naar afvalbrengstation. Dat scheelt nl. een stuk trappen.

Deze dienst is opgezet voor en door bewoners, en draait voornamelijk op vrijwilligers en financiele bijdragen van bewoners. Ook werd in het verleden 2x een subsidie potje vd wijkstemdag gebruikt (2x 250 euro). In ieder geval tot augustus willen we dit project doorzetten en een aantal ritten per week maken, voornamelijk in de delen van de wijk waar nog geen milieustraat is.


Straten waar we onlangs zijn geweest zijn o.m Semarangstraat, Palembangstraat, Dehliplein, Bilitonstraat en Bataviastraat. Op de planning staat nog Celebesstraat, Atjehstraat en PH straat. Voor de rest op aanvraag. (zie: mededeling.pdf).

Om de kosten te kunnen dekken willen we een donatie fonds oprichten om geld te kunnen inzamelen voor dit project. Een van de stichtingen in de wijk kan zich aanbieden als beheerder van zo'n fonds, of als dat niet mogelijk blijkt, kan er een aparte stichting voor in het leven worden geroepen. Daarnaast zou bijv. bij het Floreshuis een donatie potje kunnen komen om geld in te zamelen voor reparatie kosten. Spontaan hebben bewoners al een financiele bijdrage gedaan van in totaal 30 euro. Dit dekt echter nog niet alle gemaakte ongedekte reparatiekosten (tot nu toe ca. 200 euro - bak reparatie en aanschaf reserve banden).

De belangrijkste donatie die we echter nodig hebben is spierkracht om 6 keer per week een rit te maken naar het afvalbrengstation. Zo' n rit moet met 2 mensen worden gedaan om de bakfiets de helling op te duwen. In de gevallen wanneer de elektrische. bakfiets beschikbaar is kan de rit met 1 persoon worden gedaan. Op maandag en dinsdag is er ook een busje beschikbaar vanuit Groenhuis. Liefst willen we 6 keer per week een rit maken, omdat de behoefte eraan groot is.

De reacties op dit project zijn tot nu toe zeer positief, zodat we ook op lange termijn dit project hopen te kunnen voortzetten en verder uit te kunnen bouwen, ondermeer met meer materieel (een aantal extra oude bakfietsen om op meer punten tegelijkertijd grofvuil in te zamelen), meer professionele uitvoering (bijv. inzet van participatie banen) en het aanboren van daarvoor bestaande externe subsidie fondsen (mamamini fonds, oranje fonds, etc.) in combinatie met donaties van bewoners.


Een van de opties is om voor dit project een aparte stichting op te richten en/of in combinatie daarmee een bewoners vereniging. Leden van de vereniging kiezen dan ook het stichtingsbestuur en leden krijgen bepaalde voordelen op faciliteiten, zoals uitleen bakfiets. Dit moet nog besproken worden welke constructie hiervoor het beste is. In ieder geval moet het een rechtspersoon zijn die ook participatie werknemers in dienst kan nemen.

Voorts is de inzet van dit project met name ook om grofvuil dump op allerlei plekken te voorkomen. Op die plekken moet dus vaker een bakfiets staan, en bewoners oproepen enkel daar grofvuil neer te zetten wanneer de bakfiets er staat, en als die er niet staat en nodig is, die aan te vragen. En vaker/eerder te melden als de afvalcontainer vol is.

2. Klimaat adaptatie plannen gemeente


De gemeente is op dit moment bezig met klimaat adaptatie plannen voor de stad. De aanpak voor onze wijk begint bij de West indische buurt. Het gaat daarbij om zaken als voorkomen oververhitting, opslag regenwater, meer groen en biodiversiteit, etc. Als ik zelf door de wijk loop dan vallen mij in dit kader de volgende zaken op:

- Alle parken en groenstrookjes zijn uitermate saai - grasveldje, perkje met boom of struik. In veel gevallen zou wat diverser groen denk ik fraai zijn, zoals veldjes met verschillende bloemen (mn. soorten waar bijen/vlinders op af komen).

- Verschillende woningen met platte daken die in de zomer behoorlijk heet worden.

- Veel steenmassa's, zoals de Beren. Geen plantebak, laat staan een boom te bekennen.


Naast wat de gemeenten en corporaties van plan zijn te gaan doen is denk ik ook van belang na te gaan in de wijk wat voor bewoners de gewenste oplossing is.

Bijv. de platte daken in Semarangstraat, is voorgesteld om daar een groendak op te plaatsen met zonnepanelen. Tot nu toe heeft Lefier echter geen plannen voor ophogen energie rendement van deze label C woningen.

Verder zou je ihk. van 'de groene week'  (uitgesteld tot dit najaar) misschien ook al plannen kunnen ontwikkelen voor meer biodiversiteit in parkjes en groenstrookjes in de wijk. En groen rond afval containers of container tuintje - in de strijd tegen afvaldumping.

3. CO2 neutrale wijken en biomassa


De gemeente staat positief tegenover ons voorstel/initiatief van CO2 neutrale wijken. De gemeente heeft ons benaderd om voor het organiseren van een activiteit in dit kader een plan in te dienen bij de gemeente.

Te overwegen is bijv. een bijeenkomst dit najaar - in de uitgestelde 'groene week' - in het kader van het initiatief voor een CO2 neutrale wijk, en daar thema's als biomassa en het nut van bomen te belichten, de regenwouden door soja/palmolie plantages, allerlei vormen van illegale kap en de houtkap voor biomassa, en anderzijds de resultaten die geboekt zijn in de strijd tegen bodem-erosie / woestijnvorming door bomenaanplant projecten. Zoals onder meer in China, India/Pakistan, Afrika en elders.

Voor wie de discussie over biomassa volgt is het duidelijk dat een grote meerderheid van de bevolking geen biomassa wil, en liefst zo snel mogelijk afbouw van de biomassa subsidies.

Echter, de belangen rond biomassa zijn kennelijk groot, en nog altijd worden er biomassa centrales geopend.Over biomassa/bomen zie o.m. het dossier op github:


Commentaires


bottom of page