top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Minister Harbers bezoekt Gerrit Krolbrug in Groningen en snapt het probleem.

Groningen mag tijdens de aanleg van een nieuwe Gerrit Krolbrug niet verstoken blijven van een tijdelijke fiets- en loopverbinding. ,,Onacceptabel’’, zegt wethouder Philip Broeksma tegen minister Mark Harbers (VVD, Verkeer en Infrastructuur).


De Groningse wethouder wil niet dat fietsers jarenlang flink moeten omrijden om op het werk en school te komen. Zeker nu gebleken is dat de definitieve brug, die eind 2026 klaar zou zijn, minstens één en mogelijk zelfs drie jaar is vertraagd. Volgens Broeksma kan het niet zo zijn dat dagelijks 16.000 tot 20.000 passerende fietsers en voetgangers gedurende de bouw van de Gerrit Krolbrug geen adequate verbinding hebben.’’


Harbers erkent dat het hier niet gaat om ‘een brug in een weiland’. Tijdens zijn eerste bezoek aan de veelbesproken brug ervaart de minister dat aan den lijve. Fietsers en scooterrijders passeren slalommend het gezelschap van bestuurders en ambtenaren van Rijkswaterstaat, ministerie en gemeente. De Gerrit Krolbrug is een overgang die aan weerskanten van het Van Starkenborghkanaal scholen, bedrijven en woonwijken met elkaar verbindt.


De huidige noodvoorziening is belangrijk, maar nogal wat voorbijgangers ervaren haar als een hindernis. ,,Ouderen en mensen die slecht ter been zijn, hebben moeite om hun tweewielers in de fietsgeul omhoog te drukken’’, zegt Broeksma. Het wachten is op twee hellingbanen die de brug weer fietsbaar maken. Zij moeten ervoor zorgen dat de gebruikers, die zich sinds de aanvaring van de Gerrit Krolbrug in 2021 behelpen, eenvoudiger de oversteek maken.


Rijkswaterstaat stelt dat de hellingbanen op zich laten wachten vanwege een slechte ondergrond. De oevers zijn niet stevig genoeg en er zitten leidingen in de grond. ,,We zetten alles op alles om te kijken wat er wel mogelijk is. Het zit alleen niet mee’’, zegt Harbers die in 2022 aantrad als minister. Als het gaat om de gewenste tijdelijke verbinding gedurende de aanleg van de nieuwe brug, houdt de minister een slag om de arm. ,,Ik kan daar geen garantie op geven. De komst van een tijdelijke brug mag geen vertraging opleveren voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug.’’


Directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat Noord-Nederland wil de mogelijkheid van een tijdelijke brug nader bespreken met geïnteresseerde aannemers. Het werk moet nog worden aanbesteed. ,,Ik ben benieuwd of zij wat slims kunnen verzinnen. Namelijk dat een brugdeel van fietsers en voetgangers oversteken, toch kan blijven liggen. Wij weten hoe belangrijk dit is voor de inwoners en dat dit onderwerp gevoelig ligt.’’ Harbers sluit zich aan bij Rijkswaterstaat. ,,We gaan met de aannemers om tafel en kijken wat er mogelijk is.’’


Ook Adam Ronhaar, projectleider Gerrit Krolbrug van Rijkswaterstaat, geeft de moed niet op. ,,We hebben al interessante voorgesprekken gehad met aannemers. Voor hen is dit een fantastisch project. We vragen ze creatief te zijn.’’ Ronhaar vertelt hoe een aannemer zich al meldde tijdens een inloopavond voor bewoners. ,,Het geeft aan dat er belangstelling is voor deze klus.’’


Verbetering Oosterhamrikbrug?Broeksma maakt van de gelegenheid gebruik om de verbetering van een andere brug bij de minister te bepleiten. Hij wijst naar de verderop gelegen Oosterhamrikbrug waar alleen bussen over rijden. De gemeente wil dat de busbaan een autoverbinding wordt tussen het centrum van de stad en de oostelijke ringweg. Harbers bevestigt dat er op dit moment geen geld is voor een brug die geschikt is voor veel autoverkeer. ,,De gemeente heeft de wens op tafel gelegd, Wij gaan hier verder naar kijken.


Bron: dvhn.nl

Comentarios


bottom of page