top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Overleg over de Gerrit Krolbrug

Op vrijdag 26 maart 2021 is er een overleg geweest tussen een afvaardiging van het Gerrit

Krolbrug Comité met de Stuurgroep Groninger bruggen bestaande uit P. Broeksma wethouder

Gemeente Groningen en mevr. F. Gräper gedeputeerde van de provincie Groningen en mevr. B.

Gijsbers plaatsvervanger van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en Joost

de Ruig HID van RWS.

Dit gesprek is wel verhelderend geweest voor de Stuurgroep en voor ons.

Belangrijke punten zijn o.a. de verkeersveiligheid op de brug dus graag gescheiden rijbanen voor

verkeer en de fietsers. Shared space blijft gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.

Een lage brug zorgt ook voor gemak en toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers.

Als de Korreweg wordt benoemd tot “fietsstraat” wat inhoud dat al het verkeer zich op dezelfde

weg bevindt, zal er toch worden gekeken of er fietspaden worden aangelegd voor de langzame

fietser en de snelle fietsers zich tussen het verkeer moeten mengen.

Schuttevaer vertegenwoordigt de schippers. Ons Comité heeft met een vijftal schippers

gesproken met schepen van ca. 100 meter die toch aangeven dat zij het belangrijkste vinden dat

de brug op tijd wordt geopend en dat dus de brughoogte niet belangrijk is.

Bij de Oostersluis moeten de schepen toch vaak afmeren en wachten op hun sluisbeurt dus de

snelheid van de schepen laag is. Dit is ook van belang voor de woonschepen in de zijkanalen.

Bij een te hoge snelheid komt er teveel golfslag wat onprettig is voor die bewoners.

Half april zal er weer een bijeenkomst worden gehouden om alle belangen die er spelen goed te

kunnen afwegen. Dit zijn o.a. het aantal brugopeningen bij welke doorvaarthoogten,

verkeersveiligheid en de infrastructuur. Dus hoe hoog worden de taluds aan weerzijde van de

brug en hoe worden de aansluitingen aan de Ulgersmaweg, Heerdenpad en de Korreweg.

Als er weer nieuws is zal dit weer op onze website gepubliceerd worden.

Loek VeldtΣχόλια


bottom of page