top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Rioleringswerkzaamheden in de Korrewegwijk.

Werkzaamheden Korrewegwijk Oppenheimstraat, Tellegenstraat Op dit moment is Broekema in de Oppenheimstraat bezig de riolering te vervangen. Dat moet eind december klaar zijn. Van februari tot mei zal de Tellegenstraat voorzien worden van nieuwe riolering.

Heymanslaan Op dit moment is het waterbedrijf nog bezig om een waterleiding te verleggen, zodat de rioleringswerkzaamheden ongestoord plaats kunnen vinden. Het waterbedrijf informeert de aanwonenden over de werkzaamheden. In december moeten deze werkzaamheden zijn afgerond. In januari 2022 begint aannemer Broekema dan in de Heymanslaan om de riolering te vervangen. Voor de toekomstige inrichting van de Heymanslaan moeten er nog een aantal ondergrondse afvalcontainers verplaatst worden. De containers bij de Landstraat moeten een paar meter verplaatst worden omdat de bocht van de Heymanslaan naar de Landstraat aangepast wordt. Enexis moet voor het verplaatsen van de containers nog de stroomkabels beschermen. De container bij de Korreweg moet naar de andere kant van de straat, omdat die niet meer past tussen de toekomstige rijbaan en de kabels en leidingen die onder het trottoir liggen. In juni 2022 moet de laan er weer spik en span bij liggen. Dan worden er ook weer nieuwe bomen geplant. Dan zal de Heijmanslaan weer zijn oude, maar een verbeterde versie van zichzelf zijn. Vermoedelijk wordt het asfalt vervangen door klinkers om zo het oude straatbeeld te versterken.

Oosterhamrikkade De Oosterhamrikkade gaat tussen de Kapteijnlaan en de Oosterhamriklaan ook nog over de kop. De aannemer begint bij de Kapteijnlaan in april 2022 (voorlopige planning) en is rondt de Oosterhamrkkade eind 2022 af. En zoals het altijd gaat met planningen: bij tegenslagen en voorspoed wordt de planning weer anders. Via de website van de Gemeente Groningen kunt u meer lezen over dit project. Zie website: gemeente.groningen.nl/rioolvernieuwingkorrewegwijk Broekema werkt in alle straten als een treintje, dus stukje bij beetje de straat opbreken, vervolgens de riolering vervangen en dan de straat dan weer opnieuw inrichten en weer het volgende stukje. Het definitieve straatwerk doen ze wel over langere lengte in één keer. Zo blijft de overlast tot een minimum beperkt en is het werkbaar voor de aannemer. Voor meer informatie, zie website van Broekema: Project pagina - Professorenbuurt - Broekema Wegenbouw Groningen . Er staat prachtige foto’s van de werkzaamheden op de website van Broekema. Voor gebruik van de foto’s graag contact opnemen met de fotograaf Koos Bakker, zie cc. Koos is ook omgevingsmanager van de aannemer.

West Indische kade Een contactpersoon voor werkzaamheden aan de WestIndische Kade is nog niet bekend. Ziekte en een personeelswisseling zijn hier debet aan. Zodra de persoon wel bekend is, zal hij zich melden.

Met dank aan dhr. Alexander Kars. Projectleider Stadsingenieurs Gemeente Groningen.

Loek Veldt WOK

Comments


bottom of page