top of page
  • Foto van schrijverRedactie

11 juni Update ontwikkelingen Gerrit Krolbrug
In de nacht van 14 op 15 mei zorgde de schipper van de “Bodensee” voor een enorme knal die inwoners van onze wijken in de buurt van de brug een behoorlijke schrik bezorgde. Maar veel erger, de aanvaring is een catastrofe voor de vele fietsers en de minder mobiele wijkbewoners die nu gedwongen zijn om dagelijks van de hoge fiets-/loopbruggen gebruik te maken. Hoe lang dit gaat duren?


Hoe de nieuwe brug eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Het Gerrit Krolbrug comité is op

dit moment nog druk in gesprek met de projectorganisatie over de uitwerking van de

bewonersvariant, een lage beweegbare brug op de huidige hoogte. Uit de tot op heden

gevoerde overleggen en de daarin verstrekte informatie blijkt dat een brede brug met

gescheiden fiets- en autoverkeer niet de meest passende oplossing is. Dit wordt versterkt door de uitgangspunten van de concept-Mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen, die enige weken terug ter visie is gegaan. In deze Mobiliteitsvisie wordt vooral ingezet op autoverkeer binnen de Ring naar 30 km/uur en op het stimuleren van het gebruik van fiets en lopen. Het ombouwen van de Korreweg naar een fietsstraat (auto te gast) is een van de speerpunten waar de bewoners van onze wijken mee te maken krijgen. Het ligt voor de hand om ook de brug als fietsstraat in te richten. We hopen dat er voor de zomer een degelijke en verkeersveilige uitwerking ligt van de bewonersvariant. Onze inzet blijft onverkort vanzelfsprekend een lage brug, dus een brug op het huidig niveau. De projectorganisatie brengt twee varianten in, een brug op 4,5 meter doorvaarthoogte en een brug op 5,70 meter doorvaarthoogte, beide bruggen als fietsstraat ingericht. Dat de projectorganisatie blijft gaan voor hogere bruggen zorgt nog

voor de nodige discussie. Als argument wordt de nautische veiligheid voor de scheepvaart

ingebracht. Wij menen over overtuigende argumenten te beschikken dat een lage brug niet

nautisch onveiliger is dan een brug op 4,5 meter doorvaarthoogte. Dat onlangs de brug bij

Aduard, en al eerder meermaals de brug bij Dorkwerd met 4,5 meter doorvaarthoogte, is

aangevaren bewijst dit ook weer.


Daarnaast is er nog discussie over het nut en de noodzaak van de zogenaamde

bochtverruiming. In de plannen van de projectorganisatie schuift de vaarweg in de omgeving van de brug ongeveer 10 meter op naar de kant van onze wijken. De aansluiting op bestaande fietspaden vlakbij de brug wordt daardoor onmogelijk. Wij betwijfelen of deze

bochtverruiming nodig is en of de kosten hiervan niet beter elders kunnen worden besteedt.

Ook kan een nieuwe brug zonder bochtverruiming sneller worden gebouwd.


Mochten wij het over de nautische veiligheid en bochtverruiming niet eens worden met de

projectorganisatie, zullen wij dit inbrengen in het overleg met de Stuurgroep Groningse

bruggen op 17 juni a.s. Hoe het besluitvormingstraject over de keuze uit de drie varianten er

precies uitziet is nog niet bekend. Ook de rol van de gemeenteraad in dit traject is nog niet

concreet. Wel staat vast dat de Stuurgroep in de zomermaanden een besluit neemt welke van de drie varianten ter besluitvorming aan de Minister van I&W zal worden voorgelegd. Zij zal, zoals nu gepland, in november een definitief besluit nemen.


Het Gerrit Krolbrug comité waar het

WOK ook lid van is.

Loek Veldt

Comments


bottom of page