top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Betaald parkeren (Vervolg)


In o.a. de Nieuwsbrief Oude Wijken van 30 oktober 2020 heeft de gemeente hun plan voor betaald parkeren in de Nieuw Indische Buurt en de Professorenbuurt Noord uiteengezet. In de West Indische Buurt is er nog geen draagvlak om betaald parkeren in te voeren. Zij hebben nog geen grote problemen met het parkeren in hun wijk.

Het parkeerplan en het reactie rapport kun je nalezen op: gemeente.groningen.nl/parkeren onder het kopje: Parkeermaatregelen stad Groningen.

Hopelijk zal dit betaald parkeerproject rond maart/april 2021 gereed zijn. Het college heeft, na inspraak, dit parkeerplan definitief vastgesteld. Meer nieuws kun je vinden op de website van www.korrewegwijk.nl onder het kopje nieuws waaronder de brief van de gemeente van 27-08-2020 en het raadsvoorstel m.b.t. de parkeermaatregelen in onze wijk.


Indische Buurt In de Indische Buurt en Professorenbuurt, in het gedeelte waar het gratis parkeren is, is de parkeerdruk de laatste tijd toegenomen. Minutenlang rondjes rijden op zoek naar een plekje, foutparkeren op de stoep of in de bocht, auto’s die soms wekenlang op dezelfde plek geparkeerd staan. Dit zijn zomaar een paar meldingen die de gemeente en het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) de afgelopen maanden hebben binnengekregen. Daarom hebben we in juli en oktober vorig jaar aan de bewoners en ondernemers gevraagd wat hun ervaringen, problemen en suggesties zijn voor de wijk. Alle binnengekomen reacties zijn verwerkt in een rapport en kunnen grofweg verdeeld worden in 3 categorieën: handhaving, wijkvernieuwing/herinrichting en parkeren. Zie voor het rapport: https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Reactierapport-parkeerplan-Indische-Buurt.pdf

Loek Veldt


Comments


bottom of page