top of page

Gemeente werkt aan nieuwe gymzaal voor OBS Karrepad

De gemeente is bezig met plannen voor een nieuwe gymzaal voor OBS Karrepad. Tegelijkertijd bekijkt de gemeente of het wenselijk is om in de wijk een gebouw neer te zetten met meer (sport)voorzieningen dan alleen een gymzaal. Op 16 november 2019 is de gymzaal van OBS Karrepad, op het schoolterrein aan de Molukkenstraat, afgebrand.


De leerlingen van Karrepad krijgen in de komende periode gymles in de sporthal in Hoogkerk. Onder andere voor het busvervoer naar Hoogkerk en voorbereidende werkzaamheden voor de herbouw van de gymzaal vraagt het college van B&W aan de raad om een krediet van 200.000 euro. Lees het raadsvoorstel.


コメント


bottom of page