top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Gerrit Krol Brug: wordt vervolgd

Gerrit Krolbrug Comité


Het is 2021. Dit jaar moeten er belangrijke beslissingen worden genomen over de Gerrit Krolbrug. Eerst verwachten we uitvoering van de motie-Laçin, die op 17 december 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt daarin minister Van Nieuwenhuizen om gehoor te geven aan de oproep van belangenorganisaties om een lagere brug op te nemen in de uitwerking. Dat is mooi!! De motie is niet aangenomen door een ‘toevallige’ meerderheid van een paar zetels, maar om een bijzonder ruime meerderheid van de Tweede Kamer, om 111 stemmen, waaronder drie coalitiepartijen! Wethouder Broeksma heeft meteen gereageerd. Hij roept Rijkswaterstaat op onze Bewonersvariant uit te werken, samen met de bewoners te ‘tekenen en rekenen’. Zo is dat! De minister heeft nog niet op de motie gereageerd. We hebben begrepen dat de minister de motie voorlopig parkeert en niet vóór mei 2021 op de motie zal reageren. Dus ná de verkiezingen. Ondertussen worden er gesprekken georganiseerd met andere ‘stakeholders’, zoals VNO/NCW. Daar zijn we wel erg verbaasd over. Want kijk: ‘Onze’ lokale Vereniging Bedrijven Noord-Oost steunt de Bewonersvariant. Heeft de landelijke bedrijvenclub soms meer verstand van de Gerrit Krolbrug? Een andere ‘belangrijke’ stakeholder die geraadpleegd wordt: Groningen Seaports. Dat is helemaal raar: het gaat hier om een brug in de stad Groningen, niet in de Eemshaven! Bizar. De minister zoekt wel heel bijzondere bondgenoten, als zij de discussie met de echte belanghebbenden niet kan winnen. Wie hebben wij wel overtuigd? De gemeenteraad, B&W, gedeputeerde staten en de Tweede Kamer. Wij hebben een aantal schippers gesproken die regelmatig op het Van Starkenborghkanaal varen. Ook zij zien geen enkel bezwaar tegen een lage en brede Gerrit Krolbrug. De enige die hardnekkig in het eigen gelijk blijft geloven, is...? Te lang in je eigen gelijk geloven, dat loopt niet goed af, zou je zeggen. Helaas wijst werkelijk niets erop dat de Bewonersvariant wordt uitgewerkt, zoals de Tweede Kamer en de gemeenteraad hebben verzocht. Het wordt nu echt tijd voor een andere koers in het project: samen met bewoners en gebruikers zoeken naar de beste oplossing, voor een veilige en comfortabele brug. Daarbij moet er nog wel goed naar het bijzonder krappe budget worden gekeken. Rijkswaterstaat heeft afgelopen zomer plotseling een peperdure bochtverruiming aan de uitgangspunten toegevoegd. Dat gaat natuurlijk niet zonder extra geld. En de vraag is of die überhaupt wel nodig is. We zijn benieuwd of Rijkswaterstaat dat aan de raad kan uitleggen. Dan kan de raad nog eens vragen hoe deze kat-in-de-zak moet worden gecompenseerd.


Comments


bottom of page