top of page
  • Foto van schrijverRedactie

GERRIT KROLBRUG: NAAR EEN DUURZAME TIJDELIJKE FIETSBRUG.

Op dinsdag 30 mei 2023 was er een “Inloopbijeenkomst” georganiseerd door Rijkswaterstaat en de Gemeente Groningen in het Floreshuis van 16.00 uur tot 20.00 uur.

R.W.S. had een tekening gemaakt dat de hellingbaan op de Korreweg zou worden gemaakt i.p.v. aan de zijkant voor de West Indische Kade (te slappe bodem). Maar als er een begin gaat worden gemaakt van de bouw van de nieuwe brug moet dit weer worden verwijderd want dit moet de opslagplaats worden van de bouwmaterialen en ruimte om te bouwen.

Dan zitten we weer ongeveer 3 jaar zonder verbinding voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. Zie ook verder in dit verslag naar de onderbouwing. Al veel te lang zijn van de Gerrit Krolbrug alleen de fietsbruggen (feitelijk loopbruggen) te gebruiken.

Dat hindert alle gebruikers en verhindert zelfs de oversteek voor mindervalide fietsers,

rolstoelgebruikers en bijvoorbeeld bakfietsrijders. Om die onacceptabele situatie te verbeteren was tot voor kort de focus gericht op het aanbrengen van hellingbanen gekoppeld aan één van de fietsbruggen. Nu weten we dat deze hellingbanen hooguit een korte periode functioneel kunnen zijn, omdat ze voor langere tijd de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug in de weg gaan zitten. Daarom is besloten een duurzame oplossing te onderzoeken. Het bestuurlijk commitment daarvoor strekt zich ook uit tot participatie in dat project van het Platform Gerrit Krolbrug. Bewoners en andere bruggebruikers worden zo direct betrokken.

Met een duurzame oplossing wordt een bruikbare voorziening beoogd voor de hele duur van het nieuwbouwproject Gerrit Krolbrug. Met een duurzame oplossing wordt ook voorkomen dat de bouw van de nieuwe brug wordt gecompliceerd door de eis gelijktijdig met de bouw een vervangende oeververbinding te realiseren. Dat zou in dat toch al lang lopende traject kostbare tijd vergen en het zou geld kosten, geld dat nu geïnvesteerd kan worden in de duurzame oplossing. Duurzaam betekent in dit geval een los van de huidige GKB aan te brengen tijdelijke voorziening die kan blijven tot de nieuwe brug in gebruik wordt genomen, te situeren zo dicht mogelijk bij de huidige brug maar op voldoende afstand daarvan om de nieuwbouwwerkzaamheden niet te hinderen.


Er is ook een voorstel ingediend om te onderzoeken of er een “pontonnoodvoorziening met een

duwboot “kan worden gerealiseerd. Men schat nu in dat dit plan teveel vertraging gaat opleveren. Verkenningen van het Platform GKB leiden naar bruggenbouwer Janson Bridging, onder meer bekend vanwege hun arsenaal aan beschikbare en maakbare bruggen en brugdelen. Onderzoek moet zich nu allereerst richten op de vraag hoe deze firma daadwerkelijk voor de oversteek nabij de GKB een bruikbare vaste brug kan leveren en wat daarbij nodig is aan hellingbanen. Een optie is om tegenover de 2 Surinamestraten die brug te plaatsen. Wordt onderzocht! Als daarmee de contouren van de gewenste duurzame oplossing zichtbaar worden, is verder onderzoek nodig: naar de beste locatie, naar de verkeerskundige inpassing en naar de financiële implicaties. Dat laatste omvat ook de eventuele verplichtingen die al zijn aangegaan. Tijdig moet worden bezien wat er qua vergunningen nodig is.


Comments


bottom of page