top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Initiatiefvoorstel voor aanpak houtrook uit kachels"Eindelijk gaan raadsleden op de stoel van de wethouder zitten met dit voorstel."


Initiatiefvoorstel voor aanpak houtrook uit kachels Een houtkachel, dat is warmte en gezelligheid. Maar ook: rook, fijnstof, giftige stoffen en overlast voor de buren. Gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen in de Groningse gemeenteraad willen de overlast van houtrook uit houtkachels en open haarden aanpakken.

Meestal debatteren en stemmen raadsleden over plannen die het college van burgemeester en wethouders maakt. Maar raadsleden kunnen ook zèlf als het ware ‘op de stoel van de wethouder’ gaan zitten en zèlf voorstellen maken. Ze hebben het recht om zogeheten initiatiefvoorstellen in te dienen. Ook over dit soort plannen van raadsleden stemt de gemeenteraad. En als ze worden aangenomen, is het aan het college van B&W om ze ook uit te voeren. Tijdens de Politieke Woensdag van de gemeenteraad op woensdag 6 oktober bespreekt de raad zo’n initiatiefvoorstel van raadsleden. De fracties van D66, PvdA, CDA, Partij van de Dieren, ChristenUnie, 100% Groningen en GroenLinks hebben op initiatief van die laatste partij een voorstel gemaakt om de overlast door houtrook aan te pakken. Deze partijen uit de coalitie en oppositie vormen een ruime meerderheid in de raad. Geen typisch Gronings probleem “Overlast door houtrook is geen typisch Gronings probleem”, schrijven de initiatiefnemers in hun voorstel ‘Aanpak overlast door houtrook. Waar rook is, is vuur’. “Meer dorpen en steden krijgen klachten over overlast door houtrook.” De raadsleden hebben zich in de materie verdiept en concluderen onder meer dat de uitstoot van houtrook nogal wat nadelige gevolgen heeft op de gezondheid. “De bekende gevolgen van de stook van hout en de toenemende kennis over de effecten op de gezondheid van de mens maken een aanpak van dit probleem noodzakelijk.”

Draagvlak De initiatiefnemers schrijven: “Met een algeheel verbod op houtkachels, zoals dat in sommige gemeenten wordt overwogen, slaan we in onze beleving stappen over. Bovendien betwijfelen we of daar nu voldoende maatschappelijk daagvlak voor is.” Met de aanpak die de partijen wel voorstaan begint bij goede voorlichting en eindigt bij toezicht. Gemeenten hebben weinig mogelijkheden om overlast door houtstook tegen te gaan. Toch willen de initiatiefnemers dat er in Groningen wat gaat gebeuren tegen overlast. Ze willen onder meer dat de gemeente meer gaat informeren over goed stoken en de risico’s van houtstook. Verder willen ze meer bewustzijn creëren door de komst van een SMS-dienst te onderzoeken die een bericht stuurt als het stookalert rood is. Het RIVM heeft een stookalert voor overlast afhankelijk van luchtdruk, windrichting en andere weersaspecten.

Handhaving Verder moet de gemeente volgens een stappenplan na klachten op bezoek bij stokers voor een gesprek over stooktips om de negatieve effecten te beperken. Als na onderzoek wordt geconcludeerd dat er sprake is van onaanvaardbare hinder zou de gemeente tot handhaving moeten overgaan. Dan komen maatregelen in beeld als beperking van stookduur of technische voorzieningen zoals verhoging van de pijp. Een tijdelijk stookverbod bij ongunstige weersomstandigheden of bij veel hinder zou ook mogelijk moeten zijn. Belangstellenden welkom na aanmelding Het initiatiefvoorstel ‘Aanpak overlast door houtrook. Waar rook is, is vuur’ komt op de Politieke Woensdag van de raad op 6 oktober van 21.10 tot 22.30 uur aan de orde in een sessie in het tijdelijk stadhuis aan de Radesingel 6. De raadsfracties gaan dan met elkaar en de wethouder in debat over het initiatiefvoorstel. Er is mogelijkheid tot inspreken. Belangstellenden zijn welkom nadat ze zich hebben aangemeld bij de Griffie van de raad (mailen: griffie@groningen.nl of bellen 050 367 7702). Live de vergadering online volgen via de livestream op de website gemeenteraad.groningen.nl van de gemeenteraad kan ook. De gemeenteraad stemt woensdag 15 oktober over het initiatiefvoorstel.

Agenda Politieke Woensdag Er zijn tijdens de Politieke Woensdag van 6 oktober meer raadssessies. Kijk voor een compleet overzicht en alle documenten op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl (knop ‘raadsbijeenkomsten Politieke Woensdag 6 oktober’ op homepage).

Comments


bottom of page