top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Maandag 11 oktober presentatie nieuw beleid zonne-energieDe gemeente Groningen werkt aan beleid op het gebied van zonne-energie.

Afgelopen maanden is met veel mensen gesproken over het concept-beleid voor zonneparken in onze gemeente. De vele vragen en suggesties zijn verwerkt in een nieuwe versie van het beleidskader Zonneparken. Hierin staat onder andere nog duidelijker dat we commerciële partijen weren, waar zonneparken mogen komen en waar niet en wat er met lokaal eigendom bedoeld wordt. Ook is er meer aandacht voor zonnepanelen op daken.


Op maandag 11 oktober organiseert de gemeente Groningen een bijeenkomst waarin de nieuwe versie van het beleidskader Zonneparken en Zon op Daken wordt gepresenteerd. Wethouder Broeksma nodigt je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Je kunt tussen 17.00 en 20.00 uur op ieder moment binnenlopen. We gaan in op de meest gehoorde vragen en zorgen en laten zien hoe deze verwerkt zijn. De vernieuwde beleidskaders Zonneparken en Zon op daken worden zo snel mogelijk na besluitvorming in het college van B&W gepubliceerd via onze website. We verwachten dat dit in week 39 online staat.


Datum: maandag 11 oktober tussen 17.00-20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Locatie: Energy Barn: Zernikelaan 17, 9747 AJ Groningen

Comments


bottom of page