top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Vraag over sterk gestegen kosten parkeervergunningGeachte heer Kazemier,

Per 01 maart 2021 is er in de Nieuw Indische Buurt betaald parkeren ingevoerd. Tijdens het betaald parkeren is er wel extra ruimte in de straten. Daar zijn we blij mee!! Maar in onze buurt N.I.B. kost het betaald parkeren per jaar ca € 106,- Als een wijk dus iets verder van het centrum afligt kost het maar € 50,- Dit is toch niet te verkopen aan onze wijkbewoners dat zij € 56,- per jaar duurder uit zijn. Dit geldt ook voor de bezoekerspas. Wilt u hier nog eens naar kijken om te zien of er nog aanpassingen mogelijk zijn?

Vriendelijke groet,

Loek Veldt

Bataviastraat 1a

9715 KH Groningen


Antwoord Gemeente:


Geachte heer Veld, beste Loek,

Ik ontving onderstaande van dhr. Kazemier, met het verzoek uw vraag te beantwoorden. Dat doe ik graag. Hierbij. Ik ben blij te horen dat betaald parkeren vruchten afwerpt. Dat doet het eigenlijk altijd, maar het is fijn om te horen dat bewoners er zelf ook blij mee zijn. Zo lossen we problemen (parkeeroverlast, in dit geval) écht op. In het nieuwe voorstel waarover we u mailden, doen we dat voor een groot gebied in één keer. Dat doen we door een derde schil te creëren rond de gebieden waar al betaald parkeren geldt. In die derde schil stellen we een lager tarief voor Ik bewoners- en bezoekersvergunningen. Dat doen we onder andere omdat die wijken verder weg liggen van het centrum of grote werkgevers. Voor de grens tussen de tweede en de derde schil hebben we zoveel mogelijk gezocht naar harde infrastructurele grenzen, zoals de ringweg of spoorlijnen. Zo blijft de grens ook in de toekomst logisch en helder. Voor een aantal wijken pakt dat gunstig uit (De Linie, of Selwerd Zuid). Voor een aantal wijken verandert er niets: zij betalen het reguliere tarief. Dat geldt in de Indische Buurt, bijvoorbeeld. Er staat echter ook wat tegenover: de inkomsten vloeien terug naar de wijken. Dat betekent dat we niet alleen fysieke ruimte creëren, maar ook financieel de ruimte scheppen onze buurten en wijken anders/ opnieuw of mooier in te richten met groen, speelplekken of bredere stoepen. Daarover gaan we t.z.t. graag verder met u in overleg.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet,

Freek de Bos

sr. beleidsmedewerker parkeren


Comentários


bottom of page